Cytochemia i Cytologia

odczynniki do badań cytologicznych i cytochemicznych

AB310

Hematoksylina wg Harrisa

100 ML

AB311

Hematoksylina wg Mayera

100 ML

AB312

Hematoksylina wg Ehrlicha

100 ML

AB313

Hematoksylina wg Hansena

100 ML

AB314

Hematoksylina wg Weigerta (żelazowa)

100 ML

AB315

Eozyna Y wodna 1%

100 ML

AB316

Eozyna Y alkoholowa 1%

100 ML

AB317

Eozyna Y wodna 5%

100 ML

AB318

BV – Test (Bacterial vaginosis) 10% wodorotlenek potasowy

100 ML

AB320

Barwnik Shorra

500 ML

AB321

Barwnik EA-36

500 ML

AB322

Barwnik Oranż G-6 (OG-6)

500 ML

AB324

Kwas solny 0,5%

500 ML

AB330

Odczynnik Schiffa

500 ML

AB331

Kwas nadjodowy 0,5% met. PAS

100 ML

AB332

Płyn utrwalający Carnoya

100 ML

AB333

Zieleń metylowa r-r 1%

100 ML