Hematologia

antykoagulanty do badań morfologicznych i koagulologicznych

AB100

Wersenian dwusodowy 4%

1000 ML

AB101

Wersenian dwupotasowy 3%

1000 ML

AB102

Wersenian dwupotasowy 4%

1000 ML

AB102 A

Wersenian dwupotasowy 5% z NaF

500 ML

AB103

Wersenian dwupotasowy 6%

1000 ML

AB104

Wersenian dwupotasowy 10%

1000 ML

AB105

Wersenian trójpotasowy 4%

1000 ML

AB106

Cytrynian sodowy 3,1%

1000 ML

AB107

Cytrynian sodowy 3,8%

1000 ML

AB108

Wersenian trójpotasowy 15%

1000 ML

AB109

Wersenian trójpotasowy 10%

1000 ML

oznaczanie hemoglobiny metodą manualną

AB110

Odczynnik Drabkina – tradycyjny

1000 ML

AB111

Odczynnik Drabkina – zmod. (wg Van Kampena i Zijlstra)

1000 ML

AB112

Hemoglobina tleknowęglowa (HbCO) – bufor + wzorzec 

ZESTAW

oznaczanie liczby krwinek czerwonych, białych, płytek krwi, retykulocytów i eozynocytów

AB115

Płyn Hayema – rozcieńczajacy

100 ML

AB116

Płyn Turka – rozcieńczający

100 ML

AB117

Płytil – płyn do obliczania płytek krwi

100 ML

AB118

Retykul – płyn do obliczania retykulocytów

100 ML

AB119

Płyn Dungera (eozynocyty)

100 ML

barwienie rozmazów krwi

AB120

Bufor do barwienia rozmazów wg MGG pH 6,8

1000 ML

AB121

Bufor do barwienia rozmazów wg MGG pH 7,2 izotoniczny

1000 ML

AB122

Odczynnik May-Grünwalda

1000 ML

AB123

Odczynnik Giemsy

1000 ML

AB124

Bufor do barwienia rozmazów wg MGG pH 7,2 hypotoniczny

1000 ML

AB123/H

AB123H

Zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwii i szpiku – Hema Stain
a) Utrwalacz
b) Hema Blue
c) Hema Red
d) Bufor pH 7,2

ZESTAW MAŁY

ZESTAW DUŻY