Analityka Ogólna

WYKRYWANIE I OZNACZANIE INDYKANU W MOCZU

AB259

Odczynnik Obermayera (indykan)

100 ML

wykrywanie i ilościowe oznaczanie białka w moczu

AB260

Odczynnik Mac-Williama

1000 ML

AB261

Odczynnik Extona

1000 ML

badanie obecności urobilinogenu w moczu

AB263

Odczynnik Ehrlicha

1000 ML

wykrywanie glukozy, barwników żółciowych i oznaczanie ph moczu

AB264

Odczynnik Fehling I

100 ML

AB265

Odczynnik Fehling II

100 ML

AB266

Odczynnik Nylandera

100 ML

AB266 A

Odczynnik Benedicta

100 ML

AB267

Odczynnik Rosina

100 ML

AB267 A

Odczynnik Foucheta

100 ML

AB267 B

Chlorek baru 10%

100 ML

AB268

Indykator bromotymolowy pH 6,2-7,6

100 ML