Koagulologia

badanie układu krzepnięcia krwi

AB210

0,025 mol/l chlorek wapnia

100 ML

AB211

109 mmol/l cytrynian sodowy 3,2%

1000 ML

AB212

0,1 mol/l szczawian amonowy

100 ML

AB213

0,1 mol/l szczawian sodowy

100 ML

AB214

0,1 mol/l szczawian potasowy

100 ML

AB215

Bufor boranowy Palitscha pH 7,6

1000 ML

AB216

Bufor weronalowy Owrena pH 7,35

1000 ML

AB217

Odczynnik Folina i Ciocalteu’a

1000 ML

AB218

Odczynnik biuretowy

1000 ML